Steg 2 - Prioritere prosjekter

I denne fasen av effektiviseringsarbeidet prioriterer programledelsen og programstyret hvilke konkrete prosjekter som skal iverksettes. Effektiviseringspotensialet skal kartlegges, og mulige tiltak for å realisere gevinsten skal beskrives.

Oppdatert

Hvem gjør hva?

Programgruppe

Programgruppen sorterer innspill fra medarbeidere. Likelydende innspill sorteres sammen. Gjør dette slik at avsender kjenner igjen eget innspill.

For å oppnå felles styring av tiltak i programmet kan det utarbeides en liste bestående av:

 • Innspill fra medarbeidere
 • Tidstyver det skal arbeides videre med
 • Innspill fra ledergruppa
 • Påbegynte effektiviserings- og moderniseringsprosjekter

Listen er antakelser om områder som kan effektiviseres. For å vite mer om effektiviseringspotensialet, vil det være behov for grundigere analyser.

Programstyret

Programstyret beslutter hvilke tiltak og delprosjekter som skal prioriteres først. Start med «lavthengende frukter».

Lavthengende frukter er tiltak som med liten innsats kan gi synlige gevinster. For eksempel kan områder som mange ansatte er opptatt av betraktes som en lavthengende frukt, selv om innsparingspotensialet er beskjedent.

Avklar hvor mange prosjekter virksomheten kan gjennomføre samtidig. Legg til grunn korte, intensive prosjektperioder, ikke lenger enn 3-4 måneder. Det er viktig å vise til resultater raskt. Etter at de første prosjektene er gjennomført bør dere evaluere arbeidet før nye prosjekter igangsettes.

Hold medarbeiderne informert

Alle som har bidratt er nysgjerrige på hvordan eget innspill er fulgt opp. Glem ikke å melde tilbake til organisasjonen om hvordan dere følger opp arbeidet. Hvilke prosjekter har dere prioritert? Hvorfor prioriterte dere som dere gjorde? Få fram at selv om ikke alle innspill kom med i den første runden så skal nye prosjekter igangsettes senere.

Leveranser

 • Oversikt over prosjekter som skal iverksettes
 • Mal for hvordan prosjektene skal gjennomføres

Verktøy

Her finner du forslag til verktøy og maler som du kan benytte i denne fasen. Finn ut hva som passer din virksomhet, og tilpass malen.

 • Malen viser et eksempel på hvordan prosjektgruppen kan samle og sortere forslag til effektiviseringstiltak. Fyll inn informasjon om tiltaket, samt en vurdering av gevinstpotensial, gjennomføringskostnad og realiseringstid. Kolonnen «Totalvurdering potensial» skal inneholde prosjektgruppens totalvurdering av tiltaket basert på vurdering av gevinst, kostnad og tid. De tiltak som er aktuelle må ha en ansvarlig.

  Mal for å sortere forslag

 • Malen viser en enkel oversikt over uker og dager for 2017. Planen trenger ikke være veldig detaljert. Du bør lage en prosjektplan for hvert delprosjekt, samt en plan for det totale prosjektet/programmet. Eksempler på aktiviteter som bør føres inn i planen:

  • Oppstartsmøte
  • Prosjektgruppemøter
  • Identifisere fagmiljøer
  • Utarbeide evalueringsskjema
  • Gjennomføre evalueringer/intervjue
  • Skrive vurdering og oppsummering
  • Forberede workshop

  Mal for prosjektplan

Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?