Effektivisering

Lavere oljeaktivitet, en aldrende befolkning og innvandring krever omstilling. Offentlig ressursbruk i Norge har et betydelig potensial for effektivisering.

Oppdatert

Effektivisering handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og smartere.

Digitalisering av forvaltningen og digitalt førstevalg er fremhevet som spesielt viktige tiltak som du skal vurdere.

For den enkelte virksomhet kan det være en stor fordel å se alle effektiviseringstiltak i sammenheng, og lede og styre disse i et program.

Hva er din virksomhets utfordring?

Hver enkelt virksomhet har ulikt utgangspunkt for å starte systematisk effektiviseringsarbeid. Situasjonen for din virksomhet avgjør hva du skal ta fatt i først.

Alle statlige virksomheter har fått kutt i budsjettene gjennom Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). For noen virksomheter er budsjettkuttene store og nedbemanning er uunngåelig.

Noen benytter effektiviseringskravene som en mulighet til å sette fart i moderniserings- og omstillingsprosesser. De lar omstillingsprosessen drives av en misjon for å tenke nytt og mer brukerrettet.

Se også:  Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? (Difi-rapport 2016:6)

Omstilling krever kulturendring

Som leder bør du forholde deg til hva de økonomiske utfordringene betyr for din virksomhet.

Som medarbeidere må du være forberedt på å utvikle kompetanse og være innstilt på at arbeidsoppgavene endres.

Bruk muligheten og drivkraften i arbeidet med effektivisering til å skape en positiv forventning om at noe nytt kan vokse frem. En ting er sikkert – effektivisering er kommet for å bli.

Under finner du en metode for systematisk effektivisering. Metoden kan skaleres etter virksomhetens behov og størrelse.

Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?