Kurs om de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring tilbyr både fysiske og digitale kurs om de statlige regnskapsstandardene. Se opptakene når du selv ønsker, alene eller sammen med kollegaer.

Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Hoveddelen av kurset går til en gjennomgang av et praktisk eksempel på virksomhetsregnskap etter SRS med resultat- og balanseoppstilling og noter.

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter.

Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Første del av innføringskurset gir en oversikt over økonomiregelverket, regnskapsplikt i staten, standard kontoplan, bokføring og oppbevaring og transaksjonskontroller. Andre del av kurset går til en gjennomgang av et praktisk eksempel på et virksomhetsregnskap etter SRS med resultat- og balanseoppstilling og noter.

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i nettobudsjetterte virksomheter.

Oppdatert: 11. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord