Nye nøkkeltall

Oppdatert

Ledergruppen var vant til å bruke nøkkeltall for å følge opp måloppnåelse og bevilgningskontroll. 

Basert på analysene av tid, kostnader og resultater foreslo økonomisjefen et sett nye nøkkeltall for oppfølgning av kostnader, produktivitet og eiendeler. 

Disse skulle fungere som supplement til nøkkeltall som allerede var i bruk i ledelsesrapporteringen i Direktoratet for miljøavtrykk (DM).

Utvalgte nøkkeltall for økonomi- og virksomhetsstyring

Ledelsen vedtok at de nye nøkkeltallene skulle brukes sammen med nøkkeltallene for måloppnåelse og bevilgningskontroll i 2017. 

Nedenfor presenteres de utvalgte nøkkeltallene og statistikk ledelsen ønsket å bruke, og hvor ofte de skulle brukes, i økonomi- og virksomhetsstyringen i 2017. Andre typer nøkkeltall og annen statistikk (som for eksempel sykefravær) er ikke inkludert i denne oversikten.

De nye nøkkeltallene er i de lyseblå radene i tabellen:

Nøkkeltall for bruk i økonomi- og virksomhetsstyringen i 2017
Fokus Nøkkeltall og statistikk Frekvens

Måloppnåelse effekter

Antall virksomheter som dokumenterte sitt miljøavtrykk tertial – år
Andel av statlige virksomheter som dokumenterte sitt miljøavtrykk år
Antall virksomheter som reduserte sitt miljøavtrykk tertial – år
Andel av virksomheter som reduserte sitt miljøavtrykk siste 3 år år
Gjennomsnittlig reduksjon av miljøavtrykk år
Måloppnåelse produkt/tjeneste Antall virksomheter på kurs tertial – år
Gjennomsnittlig score per kurs tertial – år
Antall besøk på Miljøavtrykksportalen tertial – år
Kostnader Driftskostnader, herunder lønnsandel og konsulentandel år
Driftskostnader mot budsjett, herunder lønnskostnader og konsulentkostnader måned – tertial – år
Kostnad per produkt (interne tjenester og eksterne produkter/tjenester) år
Totalkostnad per produkt (selvkost) år
Produktivitet Gjennomsnittlig timer per rådgivningsprosjekt (med kvalitetsvurdering) tertial – år
Gjennomsnittskostnad per rådgivningsprosjekt (med kvalitetsvurdering) tertial – år
Eiendeler Akkumulerte avskrivninger per anleggsgruppe år
Opprettholdelsesgrad (forholdet mellom årets investeringer og avskrivninger per anleggsgruppe) år
Bevilgningskontroll Kontantprognose ift bevilgning måned – tertial – år

Noen nøkkeltall var best egnet for måned, tertial og/eller år, jamfør frekvenskolonnen i tabellen over. Alle nøkkeltallene i tabellen skulle beregnes for 2017 og brukes som utgangspunkt for sammenligninger med tilsvarende nøkkeltall fremover.

Fant du det du lette etter?