Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du DFØs tolkningsuttalelser til regelverket for økonomistyring i staten (økonomiregelverket). Bruk menyen til venstre for å velge mellom ulike fagtema/områder.

I DFØs oppgave med å forvalte økonomiregelverket i staten inngår å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser, ofte i form av svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de omhandler (jf. menyen til venstre). I tillegg til uttalelsene fra DFØ, inngår noen tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet til økonomiregelverkets krav til departementenes styring av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og til internkontroll.  

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter (se oversikt her), statlige regnskapsstandarder, SRS (se oversikt her) og årsregnskap (se oversikt her).