Nettverk for produktivitet

Nettverket for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som jobber med produktivitet og bruk av produktivitet i styringen.

Oppdatert

Formål

Nettverket skal bidra til å øke kunnskap om arbeidet med produktivitet og måling av det i staten. Ut fra vårt formål om effektiv ressursbruk ser vi verdien av å tilrettelegge for faglig utvikling av dette temaet.

Hensikten med nettverket er å bli kjent med andre som jobber med produktivitet, holde hverandre orientert om analyser som lages på ulike områder, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Et viktig fokus er hvordan man kan fremskaffe informasjon om produktivitet som kan brukes i styringen.

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene, må du først melde deg inn.

Nettverket er drevet av medlemmer og er avhengig av at medlemmene aktivt bidrar i diskusjoner med innlegg og forslag. Vi har det praktisk-administrative ansvaret for å drifte og finansiere nettverket.

Arbeidsgruppe

Det er opprettet en arbeidsgruppe for nettverket. Representantene er:

  • Rolf Gran, Mattilsynet
  • Torbjørn Hanson, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Tonje Ek Brunvoll, NAV Arbeids-og velferdsdirektoratet
  • Christian Storhaug Johnsen, Lånekassen
  • Harald Saxegaard, Direktoratet for økonomistyring
  • Jan-Erik F. Hansen, Direktoratet for økonomistyring

Kommende møter i nettverk for produktivitet

Referater fra de siste møtene

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?