Opplæringskontoret for statlige virksomheter

OK stat - opplæringskontoret for statlige virksomheter - skal støtte statlige virksomheter i å rekruttere og følge opp lærlinger.

Oppdatert

OK stat er et statlig tverrfaglig opplæringskontor med ansvar for det statlige tariffområdet. Det statlige tariffområdet dekker departementer og underliggende virksomheter som direktorater, tilsyn og råd.

Skal øke antall lærlinger i staten

Etablering av OK stat er ett av flere tiltak strategien for å øke antall lærlinger i statsforvaltningen. 1. oktober 2019 åpnet opplæringskontoret kontor i Harstad med to ansatte. Kontoret skal støtte statlige virksomheter i hele Nord-Norge.

For å kunne ha en lærling, må virksomheten være medlem av et opplæringskontor.

Lærlinger innen seks fag

OK stat har seks lærefag, det vil si at de kan tilby lærlinger innen

 • IKT service
 • Dataelektronikerfaget
 • Kontor- og administrasjon
 • Byggdrifter
 • Mediegrafikerfaget
 • Sikkerhet

OK Stat tilbyr

 • Råd og veiledning i rekruttering av lærlinger. (OK stat har ikke noen aktiv rolle i utvelgelsen av lærlinger til den enkelte virksomhet.)
 • Administrative oppgaver som tegning av lærekontrakt, oppmelding til fagprøve, kvalitetssikring og all kontakt med fylkeskommunen.
 • Opplæring i dokumentasjonsverktøyet OLKWEB hvor lærlingene skal dokumentere sin opplæring knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen.
 • Nettverksmøter for faglig ledere og instruktører (for erfaringsutveksling og faglige diskusjoner på aktuelle tema).
 • Gjennomføring av testfagprøver for 2. års-lærlingene.
 • Generell oppfølging av dere som medlemsbedrift ved behov.
 • Markedsføring og promotering av medlemsbedrifter som attraktive statlige lærebedrifter ved skolebesøk og deltakelse på utdanningsmesser.
 • Sosiale avslutninger for lærlingene.
 • Lærlingstreff med sosialt og faglig program.

Hvorfor velge OK stat?

OK stat har mye erfaring og kompetanse på fag- og yrkesopplæring inkludert lærlingordningen. Ved å bli medlem i OK stat vil dere kunne konsentrere dere om selve opplæringen, mens OK stat vil ha ansvaret for alt det administrative rundt det å ha en lærling.

Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre medlemsbedriftene er også svært nyttig.

Kontakt okstat@dfo.no for mer informasjon.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?