Ledelsesutvikling

DFØ skal bidra til å styrke statlige virksomheters omstillingsevne, gjennomføringsevne og ressursutnyttelse. Vi tilbyr ledelsesutvikling til ledere på ulike nivåer.

Oppdatert

Arbeidsgiverpolitikken i staten skal gi virksomhetene økt handlingsrom og bevisstgjøre ledere på å utnytte det handlingsrommet de har.

Vi skal implementere sentrale deler av statens reviderte arbeidsgiverstrategi 2020-2024. Dette gjør vi gjennom blant annet ved:

  • å utvikle og levere helhetlige lederutviklingstiltak for statlige ledere
  • å bidra til effektiv utvikling, deling og styring av rett kompetanse i statlige virksomheter

Våre målgrupper er statlige ledere på alle nivå, og HR som har ansvaret for ledelses- og kompetanseutvikling i virksomhetene.

  • Ny som leder
  • Strategisk bruk av anskaffelser for toppledere

Digitale læringsressurser

På Læringsplattformen finner du en rekke kurs og digitale opplæringstiltak for ledere og ledergrupper.

Du finner flere digitale kurs i forvaltning, utredningsinstruksen, anskaffelser og lover og regelverk på Læringsplattformen.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?