Hospitering i Norden

En god måte å øke kompetansen din er å hospitere i et annet nordisk land. Få nye impulser og verdifull kunnskap du kan ta med deg hjem til egen jobb og virksomhet.

Oppdatert

Nordisk tjenestemannsutveksling er et tilbud til deg som vil hospitere i et annet land i Norden. Formålet er å styrke samarbeidet mellom forvaltningen i de nordiske landene og gi impulser til nytenkning på eget arbeidsfelt.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) administrerer Norsk tjenestemannsutveksling for Nordisk ministerråd, og kan hjelpe til med søknader fra norske søkere. Søknader blir behandlet fortløpende.

Hvem kan delta?

Alle statsansatte kan søke om å få hospitere i et annet nordisk land.

Generelle vilkår og plikter som hospitant i Norden

Søkere til utvekslingsordningen må selv ordne tjenesteopphold i en statlig virksomhet i et annet land. Søknaden må være godkjent og underskrevet av din egen arbeidsgiver i utvekslingstiden.

Virksomheten du jobber i her hjemme, betaler lønnen din i utvekslingstiden. Arbeidsgiver er også ansvarlig for forsikring.

Lengde på tjenesten og stipend

Som hospitant får du får et stipend på 13.000 danske kroner per måned. Stipendperioden varer i utgangpunktet fra 14 dager til seks måneder.

Søk stipend fra Nordisk ministeråd

Reise til og fra tjenestelandet dekkes etter billigste transportmåte. Reiseregning skal fylles ut og sendes DFØ med en gang etter fullført opphold.

Reiseregning og utgiftsrefusjon for ansatte

Rapportering etter endt hospitering

Etter at du er ferdig med hospitantperioden, skal du avgi en rapport om erfaringene du har gjort. Et rapporteringsskjema blir sendt deg ved hjemkomst. Svarfrist: Tre uker etter endt opphold.

Søknadsskjema og rapportskjema

Søknadsskjema for 2020

Rapportskjema for 2020

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?