Kompetanseutvikling

Vi støtter dere i arbeidet med å utvikle de menneskelige ressursene i virksomheten - gjennom kunnskap, råd, virkemidler, verktøy og metoder. Vi tilbyr opplæringstiltak for ledere og ansatte i staten.

Oppdatert

DFØ tilbyr gratis arenaer for deling av kunnskap for statlige virksomheter. Læringsplattformen tilbyr 30 e-læringskurs og digitale opplæringstiltak for statlige medarbeidere på alle nivåer. Virksomhetsplattformen er et learning managment system til bruk for  kompetansestyring i egen virksomhet. 

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å utveksle og utvikle kompetanse og ressurser gjennom kortere utveksling, rotasjon og hospitering. Programmet skal bidra til enkel og effektiv kompetanseheving for medarbeidere, og være et verktøy for strategisk kompetansestyring på virksomhetsnivå.

Gjennom Nordisk tjenestemannsutveksling tilbyr DFØ statlige medarbeidere og deres arbeidsgivere en mulighet for å tilegne seg verdifull kompetanse i et annet nordisk land, til nytte for den enkelte og for virksomheten.

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområdet lyste ut i 25 millioner kroner til formålet for perioden 2020–2022.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?