Oljedirektoratet – Deling av erfaringer med organisasjonsform

Oljedirektoratet søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr 400 000.

Om prosjektet

Siden 2001 har Oljedirektoratet hatt en flat kompetanseorganisasjon. I den nye arbeidsgiverstrategien 2016-2020 ble Oljedirektoratets organisasjonsform trukket frem som en av tre eksempler på gode virkemidler for å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser.

Det ble tildelt midler til å utarbeide en rapport for å effektivt kunne spre kunnskap og erfaringer om Oljedirektoratets organisasjonsform.

Samarbeid med andre virksomheter

Oppdraget ble lyst ut på Doffin og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) fikk tildelt oppdraget for å utarbeide rapporten i tett samspill med en prosjektgruppe som ble dannet internt i Oljedirektoratet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært med på å utform søknaden til kompetansemidlene, og har bidratt som informanter underveis i prosjektet.

Spredning

Rapporten har nådd bredt ut til eksternt publikum og andre statlige virksomheter. Den har blitt publisert på SNF sine hjemmesider, samt hos Difi. I tillegg har Stat & styring, Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv publisert artikler basert på rapporten.

Kontaktperson for prosjektet

Carl Erik Leitao

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?