Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Medbestemmelsesseminar

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr. 65 000.

Oppdatert

Om prosjektet

NMBU implementerte ny organisasjonsstruktur i 2017. Dette var en endring som omfattet hele organisasjonen og innførte nye myndighetsområder og roller. NMBU hadde behov for å gi både nye og gamle ledere og tillitsvalgte grundig opplæring i medbestemmelsesordningen, samt å etablere åpne kommunikasjonslinjer. Derfor arrangerte NMBU et seminar som hadde som mål å gi en innføring i intensjoner og innhold i hovedavtalen og NMBUs tilpasningsavtale. Dette skulle gjøre partene bedre i stand til å praktisere avtalen på en korrekt og profesjonell måte, samt knytte til et lokale forhold og arbeidsformer på NMBU. Seminaret bestod i stor grad av praktiske oppgaver og grupper.

I forkant av seminaret ble deltakere bedt om å gjennomføre Difis e-læringskurs «Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte». Dette for å sikre et kunnskapsgrunnlag blant deltakerne. NMBU opplevde at dette var avgjørende for å sette deltakerne i stand til å delta i gjennomgangen og diskusjonene.

Resultatet ble gode diskusjoner mellom partene og på tvers av enheter og nivåer. NMBU melder at dette har hatt positiv innvirkning vede å styrke rolleforståelse og forventningsavklaring, og å skape mer lik praksis og holdninger på tvers av enheter i virksomheten.

Samarbeid med andre virksomheter

Erling Thormod Narum, avgått underdirektør i KMD, deltok i prosjektet for å hjelpe NMBU med en gjennomgang av lovverket og praktiske oppgaver på seminaret. Han styrte også gjennomgang av gruppeoppgaver og refleksjonsoppgaver.

Involvering av de tillitsvalgte

En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av både ledere og tillitsvalgte både planla og deltok på seminaret.

Kontaktperson for prosjektet

Marit Kjølberg Haglund

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?