NAV Buskerud – Læringssystem for utvikling av kompetanseledelse

NAV Buskerud søkte om midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og ble tildelt kr. 353 100.

Oppdatert

Om prosjektet

NAV Buskerud fikk tildelt midler til å utarbeide et læringsopplegg for NAV-ledere og deres ledergrupper, som skal støtte opp om deres arbeid med kompetansestyring. Læringsopplegget baserte seg på kombinasjon av fagsamlinger og kontoroppfølginger over en 6 måneders periode. Arbeidet har blant annet resultert i konkrete produkter for enkelte enheter, for eksempel kompetanseplaner og kompetanseprofiler.

Samarbeid med andre virksomheter

Eksterne fagressurser bisto i prosjektet.

Kontaktperson for prosjektet

Anne-Lise Marstein

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?