Fylkesmannen i Finnmark – Samorganisering med Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Finnmark søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr. 280 000.

Oppdatert

Om prosjektet

Fylkesmannen i Finnmark har i samarbeid med Fylkesmannen i Troms gjennomført en samling for alle ansatte. Det ble gjennomført tre samlinger for alle lederne i Troms og Finnmark og 18 møter, kurs eller seminarer for ledere og tillitsvalgte i prosjektperioden. De ulike samlingene har hatt fokus på organisasjons- og lederutvikling, og både ledere, tillitsvalgte og ansatte ble involvert. Fylkesmannen i Finnmark erfarer at prosjektet i stor grad har bidratt til organisasjons- og lederutvikling. Dette har vært viktig da Fylkesmannen i Troms og Finnmark har slått seg sammen og blitt en ny virksomhet med dobbelt så mange ansatte, nytt organisasjonskart og ny lederstruktur. 

Prosjektet har i stor grad involvert tillitsvalgte og medarbeidere, gjennom ulike prosesser som er nødvendig i et så omfattende omstillingsarbeid. Det er også utarbeidet ny lønns- og personalpolitikk for den nye virksomheten i perioden, og det er blitt gjennomført en samling for de ansatte med en organisasjonspsykolog til stede.

Samarbeid med andre virksomheter

Fylkesmannen i Troms har bidratt med dekning av utgifter for sine ansatte, egeninnsats og deltakelse på samlinger, seminarer og møter.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte v/alle hovedsammenslutningene, har vært involvert i hele prosessen gjennom arbeidet i lokal omstillingsgruppe.

Spredning

Prosjektet bidro til erfaringsdeling. Alle prosessene er skriftliggjort, og alle dokumenter er tilgjengelige for andre virksomheter i samme situasjon. Fylkesmannen har i perioden bidratt med erfaringsdeling og dokumentdeling til andre virksomheter.

Kontaktperson for prosjektet

Geir Arne Eriksen

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?