Kompetansemidler

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområdet lyste ut i 24 millioner kroner til formålet for perioden 2018-2020.

Oppdatert

Slik søker du kompetansemidler

Se filmen under og få en rask oversikt over hvilke fem områder du kan søke kompetansemidler innen.

Søknadsfristen for å søke kompetansemidler 2018-2020 er utløpt. Vi mottok 71 søknader, hvorav 44 prosjekter fikk tildeling.

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016–2018 avsluttet?

Bruk vårt skjema for sluttrapportering.

Hvis spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte Dyve Simenstad på telefon 906 41 248 eller e-post kompetansemidler@dfo.no.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?