Kompetansemidler

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområdet lyste ut i 24 millioner kroner til formålet for perioden 2018-2020.

Oppdatert

Ny tariffperiode 2020-2022

For nye prosjekter vil det bli mulighet til å søke tariffavsatte kompetansemidler for perioden 2020-2022.

Det er avsatt 25 millioner kroner i hovedtariffavtalen i staten (HTA §5.3.2).

Vi kommer tilbake med informasjon om utlysing, retningslinjer og søknadsfrist så snart dette er klart.

Slik søker du kompetansemidler

Se filmen under og få en rask oversikt over hvilke fem områder du kan søke kompetansemidler innen.

Søknadsfristen for å søke kompetansemidler 2018-2020 er utløpt. Vi mottok 71 søknader, hvorav 44 prosjekter fikk tildeling.

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016–2018 avsluttet?

Bruk vårt skjema for sluttrapportering.

Hvis spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte Dyve Simenstad på telefon 906 41 248 eller e-post kompetansemidler@dfo.no.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?