Samarbeidsforum for internkontroll

Samarbeidsforumet for internkontroll er et tilbud DFØ har hatt til statlige virksomheter som vil videreutvikle sin internkontroll.

Oppdatert

Etter at vi lanserte vårt veiledningsmateriell om internkontroll i 2013, var vi opptatt av at veiledningsmateriellet skulle bli brukt og omsatt til handling. Konseptet samarbeidsforum for internkontroll ble derfor lansert for statlige virksomheter som ville videreutvikle sin internkontroll.

Formålet var å:

  • bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers internkontroll
  • bidra til samarbeid, læring og deling på tvers gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling
  • bidra til at veiledningsmateriellet i internkontroll ble tatt i bruk og få erfaringer med utfordringer i statlige virksomheters arbeid med internkontroll

Vi gjennomførte samarbeidsforum for departementer i 2014 og 2015 og for virksomheter i 2014, 2015 og 2016. Totalt har sju departementer og 28 virksomheter deltatt i samarbeidsforum. 

Vi gjennomførte tre til seks samlinger gjennom året, som alle var strukturert etter DFØs internkontrollmetode og stegene i internkontrollprosessen (planlegging, risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging og rapportering). 

De siste kullene satte opp en plan for forbedringsarbeidet som ble presentert i samlingene. 

Lederforankring var sentralt i dette konseptet og vi inngikk en samarbeidsavtale som forpliktet virksomhetene til å stille med ledere i den første og siste samlingen.

Det var ikke stor nok interesse hos statlige virksomheter og departementer i 2017 til å gjennomføre et nytt samarbeidsforum. Vi vil løpende vurdere ny oppstart basert på behov og interesse. Du kan melde interesse til Christine Vik.

Under finner du en oversikt over deltakere, utvalgte presentasjoner og hvilke verktøy flere av deltakerne fra virksomhetene har tatt i bruk.

Deltakervirksomheter

Eksterne foredragsholdere

Departementer

Følgende departementer har deltatt i samarbeidsforumet:

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Finansdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet

Kontaktperson i DFØ for departementene er Maria Alrek.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?