Virksomhetstilpasset kurs i bruk av evaluering i styring av virksomheten

Kurset er rettet mot beslutningstakere og sentrale fagpersoner i statlige virksomheter og departementer som ønsker økt kompetanse når det gjelder systematisk bruk av evaluering.

Oppdatert

Om kurset

Vi tilbyr kurset på forespørsel, og det arrangeres hos virksomheten. Varigheten er normalt 4 timer (halvdagskurs).

En god lederforankring vil ofte øke nytten av kurstilbudet.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne ha bedre kunnskap om hvordan evalueringer kan brukes som virkemiddel for god styring og utvikling av virksomheten.

Kursinnhold

Kursdeltakerne skal få kjennskap til, og tips om, hvordan virksomheten kan bedre sin styring ved å være mer strategiske og systematiske i sin bruk av evaluering som verktøy. Kurset legger opp til en aktiv deltakelse fra deltakerne både skriftlig og muntlig.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler å lese veilederen om strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen før kurset.

Kontaktinfo

For spørsmål om kurs i din virksomhet, send en e-post til forvaltning@dfo.no eller ta kontakt med oss på telefon.

  • John-Olav Sæter: 928 07 643
  • Liv Moberg: 907 26 862
Fant du det du lette etter?