Rammeavtaler for internettbaserte innbetalingsløsninger

DFØ sine rammeavtaler om internettbaserte betalingstjenester for statlige virksomheter løp ut 2. mai 2021. Disse avtalene vil ikke bli fornyet.

Oppdatert

DFØs rammeavtaler om internettbaserte betalingstjenester (PSP-tjenester og kortinnløsertjenester) for statlige virksomheter er utløpt, og kan ikke lenger benyttes av de virksomhetene som hadde tilknyttet seg avtalene. 

DFØ vil ikke inngå nye avtaler for disse tjenestene. De virksomhetene som allerede har gjort avrop på avtalene kan i en overgangsperiode benytte seg av avtalene. Virksomheten må selv inngå ny avtale med en PSP leverandør og/eller en kortinnløser.

DFØ vil være behjelpelige overfor virksomhetene med hensyn på spørsmål de måtte har rundt nettbaserte innbetalingstjenester.»

Kontaktinfo

Har du spørsmål om internettbaserte betalingstjenester, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.

Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?