Rammeavtaler for internettbaserte innbetalingsløsninger

DFØ har inngått rammeavtaler om internettbaserte betalingstjenester for statlige virksomheter. Avtalene er gyldige fra 2.5.2017.

Oppdatert

Avtale om internettbasert innbetalingsløsning (PSP)

DFØ har inngått rammeavtale med følgende Payment Service Providere (PSP - terminalleverandører):

PSP - leverandør

Betalingsløsning

Nets Branch Norway

Netaxept

PayEx Norge AS

PayEx

DIBS AS

DIBS


Avtalen gjelder for internettbaserte innbetalingsløsninger. Betalingsløsning i app er ikke en del av avtalen.

Hvem kan benytte rammeavtalen til DFØ om PSP-tjeneste?

  • Din virksomhet har inngått partsavtale med DFØ: Din virksomhet skal ha mottatt et brev fra DFØ (ref. 15/363) om at dere må gjennomføre en minikonkurranse. Dere må velge leverandør før virksomheten kan starte opp med internettbaserte innbetalingsløsninger.
  • Din virksomhet har ikke inngått partsavtale med DFØ: Din virksomhet kan henvende seg til PSP - leverandørene DFØ har inngått avtale med eller kontakte andre leverandører. Dere må konkurranseutsette tjenesten, og må følge anskaffelsesregelverket i konkurransen. Merkantile betingelser, som for eksempel pris, må avtales med leverandøren (uavhengig av DFØs rammeavtaler). Kravspesifikasjonen som lå til grunn for rammeavtalen DFØ har inngått, kan eventuelt innhentes og benyttes som et utgangspunkt.

Avtale om kortinnløsertjeneste for internettbaserte innbetalingsløsninger

Bruk av internettbasert innbetalingsløsning krever at virksomheten har avtale om innløsning.  DFØ har inngått rammeavtale med Swedbank Norge om kortinnløsning av VISA og MasterCard for internettbaserte innbetalingsløsninger.

Hvem kan benytte rammeavtalen til DFØ om kortinnløsertjeneste?

  • Dersom din virksomhet har inngått partsavtale med DFØ: Din virksomhet skal ha mottatt et brev fra DFØ (ref. 15/363). I dette brevet fremgår det blant annet at din virksomhet må foreta avrop på rammeavtalen med Swedbank. Avropet på denne rammeavtalen gjøres når virksomheten skal starte opp med internettbaserte innbetalinger.
  • Dersom din virksomhet ikke har inngått partsavtale med DFØ:
    • Din virksomhet kan henvende seg til kortinnløser på andre kortinnløsertjenester din virksomhet eventuelt har. Dere kan da utvide eksisterende avtale til også å omfatte den internettbaserte tjenesten.  
    • Din virksomhet kan henvende seg til Swedbank Norge som DFØ har inngått avtale med, eller kontakte andre leverandører. Dere må konkurranseutsette tjenesten, og må følge anskaffelsesregelverket i konkurransen. Merkantile betingelser, som for eksempel pris, må avtales med leverandør(ene) (uavhengig av DFØs rammeavtale). Kravspesifikasjonen som lå til grunn for rammeavtalen DFØ har inngått kan eventuelt innhentes og benyttes som et utgangspunkt.

Kontaktpersoner hos leverandørene

DFØ vil på forespørsel oppgi kontaktinformasjon til våre kontaktpersoner hos leverandørene.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?