Transaksjonskontroller for utgifter under koronaviruset – hva om det ikke er mulig å oppfylle kravene i økonomibestemmelsene?

Bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 2.5.1 krever at en virksomhet skal ha systemer og rutiner for transaksjonskontroller, og at bekreftelse på utførte kontroller skal dokumenteres.

Oppdatert

Dokumentasjonen kan skje gjennom elektroniske signaturer/aktivitetsregistreringer eller manuelle signaturer. Dokumentasjonen må være på plass før utbetaling kan skje, jf. bestemmelsene punkt 3.7.3.2, og den er oppbevaringspliktig etter bestemmelsene punkt 4.4.10.2 første avsnitt bokstav d.

For utgifter er det krav om to transaksjonskontroller før utbetalinger kan gjøres – utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet og attestasjon. Budsjettdisponeringsmyndighet kan du lese mer om i bestemmelsene punkt 2.5.2.1, mens attestasjon og attestasjonskontrollene denne bygger på, er omtalt i punkt 2.5.2.2.

Mange statlige virksomheter har rutiner der utførelsen av transaksjonskontroller for deler av utbetalingene dokumenteres med manuelle signaturer. Dette kan innebære utfordringer i en situasjon der mange ansatte benytter hjemmekontor uten printer.

I og med at bestemmelsenes krav er dokumentasjon gjennom elektroniske signaturer/aktivitetsregistreringer eller manuelle signaturer, vil avvik fra dette kreve unntakssøknad til DFØ for å være i tråd med økonomiregelverket. DFØ bestreber seg på å behandle alle slike henvendelser raskt.

Dersom DFØ mottar mange unntakssøknader knyttet til et tema eller det basert på andre henvendelser fra virksomhetene eller andre vurderes å være behov for det, kan det gis generelle midlertidig unntak gjeldende for alle eller store grupper av virksomheter knyttet til dette temaet. Slike eventuelle unntak gis av Finansdepartementet, og vil typisk komme i form av rundskriv. Det er utgitt et rundskriv (R-100) som inneholder generelle koronarelaterte unntak for alle virksomheter eller for store grupper av virksomheter. Les mer om de midlertidige unntakene.

Se alle gjeldende innvilgede unntak fra økonomibestemmelsene.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?