Staten som selvassurandør

Staten er selvassurandør, og det innebærer at staten ikke forsikrer sin risiko gjennom avtaler med private forsikringsselskap.

Oppdatert

Reglement for økonomistyring i staten § 20 regulerer at staten står som selvassurandør, dersom ikke noe annet er bestemt av Finansdepartementet. 

Dersom en lov eller forskrift pålegger dere en forsikringsplikt, må dere tegne forsikring, med mindre det i loven eller forskriften er gjort et særskilt unntak for staten. I de fleste av lovene som pålegger plikt til å tegne ansvarsforsikring, er det gjort et særskilt unntak for staten, siden staten står som selvassurandør.

Prinsippet er nærmere redegjort for i Veileder i statlig budsjettarbeid punkt 4.3.2.6.

Forsikring av biler

Hovedregelen er at staten skal være selvassurandør for biler (motorvogner). Statens motorvogner skal ikke forsikres i private forsikringsselskaper, i følge § 16 i bilansvarsloven, og omtalen av denne ordningen i Statens personalhåndbok punkt 4.3.4.  

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en prinsipputtalelse om forsikring av kjøretøy som staten har leaset, der de konkluderer med at “eieren eller staten som bruker etc. må således forsikre leasede kjøretøy etter hovedregelen i § 15”.

Dere kan lese hele prinsipputtalelsen på regjeringen.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Du kan også ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?