Kan statlige virksomheter gi betalingsutsettelse til ikke-statlige virksomheter?

Bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) inneholder ikke regulering av den situasjonen at en gebyrpliktig eller avgiftspliktig virksomhet ber om betalingsutsettelse.

Oppdatert

Det er vår fortolkning at fraværet av regulering av adgang til betalingsutsettelse i bestemmelsene og andre kilder innebærer at statlige virksomheter ikke kan innvilge betalingsutsettelser, med unntak av virksomheter som har slik adgang etter lov eller forskrift.

Bestemmelsene åpner imidlertid for at innkreving av et krav på visse vilkår kan stilles i bero, jf. bestemmelsene punkt 5.4.3. Det er vår forståelse at dette innebærer at det ikke tas aktive skritt for å inndrive beløpet, inntil det ev. på et senere tidspunkt igjen blir grunnlag for å gjenoppta innkrevingen. Dette innebærer at renter fortsatt påløper.

Etter vår vurdering vil en forespørsel om betalingsutsettelse begrunnet med likviditetsproblemer som følge av koronaviruset være tilstrekkelig til at kravet kan stilles i bero. Vi mener med andre ord at kravet til en grundig vurdering av at det for tiden ikke er mulig å inndrive kravet, jf. bestemmelsene punkt 5.4.3 første avsnitt, i dagens situasjon vil være oppfylt ved mottak av en slik forespørsel om betalingsutsettelse. Innkrevingen må gjenopptas dersom det senere blir grunnlag for det.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?