Flere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

Flere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Flere offentlige virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Det går frem av DFØs nye dybdeanalyse av klima og miljø med data fra anskaffelsesundersøkelsen. Svak kompetanse og lite ressurser til klima- og miljøarbeid er likevel fortsatt et problem for mange innkjøpere i det offentlige.

Les mer på anskaffelser.no

Ny veileder om kunstgress skal fremme miljø og innovasjon

Norge har nesten 2000 kunstgressbaner som må skiftes ut hvert 10.-15. år. Nå kommer en ny veileder som skal hjelpe kommuner og idrettslag med å gjøre best mulig anskaffelser av kunstgressbaner, både for idrett og miljø.

Les mer på anskaffelser.no

Kurs

Vi har flere kurs, seminarer og webinarer. Se hele oversikten her.

26. januar Styringskonferansen
10. februar [Eksternt] Nordic Circular ICT Dialogue Conference
10. februar EUs taksonomi og nytt regelverk - hvordan vil det påvirke offentlige bygganskaffelser?
3. mars [Eksternt] IT-kontraktsdagen 2022 - Dataforeningen
24. mars Anskaffelser av elbiler, del III

Vi har flere nettkurs som du kan gjennomføre fra din egen datamaskin over nettet når du selv ønsker det. Se alle nettkurs på Læringsplattformen.

Se hele oversikten over våre kurs og seminarer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.