DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og innovative anskaffelser

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og innovative anskaffelser

En ny handlingsplan skal hjelpe offentlige innkjøpere med å støtte opp om grønn omstilling og bidra til at Norge når sine klima- og miljømål.

Les mer på anskaffelser.no

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.