DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og innovative anskaffelser

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og innovative anskaffelser

En ny handlingsplan skal hjelpe offentlige innkjøpere med å støtte opp om grønn omstilling og bidra til at Norge når sine klima- og miljømål.

Les mer på anskaffelser.no

Kurs

Vi har flere kurs, seminarer og webinarer. Se hele oversikten her.

23. november Anskaffelseskonferansen
25. november Nettverk for digitale anskaffelser
30. november Bærekraftig mat i offentlig sektor: Matsvinn
2. desember Nordic Circular Furniture Dialogue Conference
14. desember Innkjøpsledernettverk med bruk av digitale verktøy som tema
16. desember Nettverk for digitale anskaffelser
10. februar EUs taksonomi og nytt regelverk - hvordan vil det påvirke offentlige bygganskaffelser?

Vi har flere nettkurs som du kan gjennomføre fra din egen datamaskin over nettet når du selv ønsker det. Se alle nettkurs på Læringsplattformen.

Se hele oversikten over våre kurs og seminarer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.