Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Regjeringen la 8. januar frem Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)). Regjeringen varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Les mer på anskaffelser.no

Styringskonferansen 2021: Mestrer vi kompleksiteten?

Onsdag 20. januar arrangerer DFØ landets største fagkonferanse om styring i staten. Gode anskaffelser er en forutsetning for god styring. Og kunnskap om god styring er viktig for å jobbe strategisk med anskaffelser.

Les mer

DFØ-bloggen

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.