Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Regjeringen la 8. januar frem Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)). Regjeringen varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Les mer på anskaffelser.no

Styringskonferansen 2021: Mestrer vi kompleksiteten?

Onsdag 20. januar arrangerer DFØ landets største fagkonferanse om styring i staten. Gode anskaffelser er en forutsetning for god styring. Og kunnskap om god styring er viktig for å jobbe strategisk med anskaffelser.

Les mer

DFØ-bloggen

Kurs

Vi har flere kurs, seminarer og webinarer. Se hele oversikten her.

23. november Anskaffelseskonferansen
25. november Nettverk for digitale anskaffelser
30. november Bærekraftig mat i offentlig sektor: Matsvinn
2. desember Nordic Circular Furniture Dialogue Conference
14. desember Innkjøpsledernettverk med bruk av digitale verktøy som tema
16. desember Nettverk for digitale anskaffelser
10. februar EUs taksonomi og nytt regelverk - hvordan vil det påvirke offentlige bygganskaffelser?

Vi har flere nettkurs som du kan gjennomføre fra din egen datamaskin over nettet når du selv ønsker det. Se alle nettkurs på Læringsplattformen.

Se hele oversikten over våre kurs og seminarer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.