Nå er det enklere å anskaffe grønne og sirkulære møbler

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

Nå er det enklere å anskaffe grønne og sirkulære møbler

Nye krav og kriterier skal gjøre det enklere for innkjøper å stille krav til miljø i anskaffelser av møbler. En ny veileder utfyller kriteriesettet og viser hvordan offentlige virksomheter kan jobbe for at bruken av møbler bidrar til en sirkulær økonomi.

Les mer på anskaffelser.no

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.