Nye tjenestemodeller fra DFØ

Ledernytt om økonomitjenester

Nye tjenestemodeller fra DFØ

Våre nye tjenestemodeller innebærer at alle kunder har en grunnpakke med standardtjenester. I tillegg blir det mulig å kjøpe tilleggstjenester.

Bakgrunnen er blant annet at mange kunder har ønsket større fleksibilitet i valg av tjenester, og at vi tilbyr nye og utvidede tjenester.

Les mer på dfo.no

Et steg nærmere ny innkjøps- og fakturaløsning

Vi har godkjent akseptansetesten for den nye innkjøps- og fakturaløsningen, og piloteringen av løsningen er godt i gang.

Etter pilotperioden vil utrullingen starte for resten av kundene. De fleste kunder vil gå over på den nye løsningen i 2021 og 2022.

Les mer på dfo.no

Webinar om felles HR-system for staten og system for lokale lønnsforhandlinger

Vi inviterer til webinar mandag 26. oktober med en presentasjon om innføringen av et felles HR-system for staten og system for lokale lønnsforhandlinger.

På webinaret vil du få en introduksjon til de nye systemløsningene og informasjon om videre fremdriftsplan.

Les mer og meld deg på

Digitale bilag blir den nye standarden

Fremover vil vi i økende grad anbefale våre kunder å gå over til digitale bilag.

Det er en enkel og effektiv måte å føre bilag på, med blant annet elektronisk signering og arkivering.

Les mer på dfo.no

Gi nye ledere i staten den beste starten

Neste år lanserer vi et helt nytt «Ny som leder»-program.

Programmet skal gi nye ledere en inspirerende og nyttig innføring i ledelse, styring og arbeidsgiveransvaret i staten.

Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Mange spørsmål til chatbotten LARA

Både ansatte og eksterne honorarmottakere kan stille spørsmål til vår chatbot LARA når de lurer på noe i selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Siden chatbotten ble tilgjengelig i DFØ-appen i juli er det blitt registrert 3418 samtaler.

LARA har en løsningsrate på 92 prosent den siste måneden, og vi følger med på spørsmålene som kommer inn hver dag. LARA kan også besvare spørsmål på engelsk.

Kurs

Vi har flere kurs, seminarer og webinarer. Se hele oversikten her.

2. mars Webinar: Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Planlegger i Unit4 ERP
3. mars Webinar: Grunnleggende bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
3. mars Webinar: Slik hjelper OK stat deg til å lykkes med lærlinger i statlige virksomheter
10. mars Webinar: SAP Leder/fagbrukerinnsikt
12. mars Webinar: Kurs i SAP Ad-hoc spørring
15. mars Webinar: SAP Innføring i Lønnsdivisjonen sine kundesider
16. mars Webinar: Innføring i SAP kjernesystem
17. mars Webinar: Hvordan få nytte av forvaltningsløsningen i etatsstyringen - introduksjonskurs
17. mars Webinar: Elektroniske skjema i SAP kjernesystem
18. mars Webinar: Hvordan få nytte av forvaltningsløsningen i økonomistyringen - introduksjonskurs
19. mars Webinar: Innføring rapporter i SAP kjernesystem
22. mars Webinar: Videregående bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
25. mars DFØ HR, nytt felles HR-system for staten SAP 25.03.21
7. april Webinar: Innføringskurs i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter
13. april Webinar: Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter
15. april Webinar: Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter
20. april Webinar: Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Planlegger i Unit4 ERP
21. april Webinar: Grunnleggende bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
21. april WEBINAR: Inngående og utgående faktura, remittering og reskontrooppfølging
22. april WEBINAR: Periodeavslutning med avstemmingsmappen
4. mai Webinar: Videregående bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
26. mai WEBINAR: Inngående og utgående faktura, remittering og reskontrooppfølging
27. mai WEBINAR: Periodeavslutning med avstemmingsmappen

Vi har flere nettkurs som du kan gjennomføre fra din egen datamaskin over nettet når du selv ønsker det. Se alle nettkurs på Læringsplattformen.

Se hele oversikten over våre kurs og seminarer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.