Ledernytt om økonomitjenester – november 2019

Ledernytt om økonomitjenester – november 2019

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) starter opp med et nytt nyhetsbrev om økonomitjenester for ledere.

Dette nyhetsbrevet blir sendt til alle som er registrert som ledere hos våre kunder, og vil inneholde informasjon om våre økonomitjenester. Du vil også få informasjon om pågående prosjekter, kurs og tips som er relevant for deg som er leder. Nyhetsbrevet sender vi ut ca. annenhver måned.

Hvis du ikke vil motta dette nyhetsbrevet framover kan du klikke på "Avslutte abonnement" nederst i denne e-posten. Kontakt oss gjerne på kommunikasjon@dfo.no hvis du har tilbakemeldinger eller innspill.

Rapportløsning for HR og lønn for ledere

Om kort tid får ledere tilgang til et nytt rapport- og analyseverktøy for HR og lønn.

Den nye rapportløsningen gir bedre visualisering og analyse av dataene enn det du har tilgang til gjennom leder selvbetjening i dag.

Rapportløsningen blir tilgjengelig samtidig med den nye selvbetjeningsportalen, som gjøres tilgjengelig for alle i perioden november – desember.

DFØ tar kontakt med IKT-ansvarlig i virksomheten i forkant av denne utrullingen.

Les mer og se opplæringsvideoer

Ny versjon av Økonomiinfo

Snart kommer versjon 4 av Økonomiinfo.

Blant nyhetene er flere muligheter i resultatrapporten og en helt ny analyserapport.

Les mer på dfo.no

Ny innkjøps- og fakturaløsning

DFØ har inngått avtale med Unit4 om leveranse av ny innkjøps- og fakturaløsning.

Løsningen blir en fullt integrert del av dagens eksisterende økonomisystem.

Les mer på dfo.no.

Stedfortreder-godtgjørelse i DFØ-appen

Nå kan ledere registrere stedfortredergodtgjørelse i DFØ-appen.

Funksjonen er enkel å bruke og tidsbesparende.

Les mer og se film.

Flytt stilling i DFØ-appen

Snart blir det mulig å flytte stillinger i DFØ-appen.

Da kan du som leder flytte en medarbeider fra en organisasjonsenhet til en annen, samtidig som stillingen (stillings-id) beholdes.

Du vil også kunne endre geografisk arbeidssted/personaldelområde (PDO) på medarbeidere.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.