Koronavirus - beredskap og tiltak i DFØ

Ledernytt om økonomitjenester

Koronavirus - beredskap og tiltak i DFØ

Vi har beredskap for at de kritisk viktige tjenestene våre går som normalt. 

Dette omfatter utbetalinger av lønn, refusjoner og honorarer, samt utsending av fakturaer og betaling av fakturaer. Vi har planer for hvordan vi skal kunne opprettholde disse tjenestene.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om koronavirus

Hjemmekontor, karantenepålegg, fleksitid. Arbeidsgiverstøtte har mottatt mange spørsmål om den pågående koronasmitten.

Situasjonen rundt spredningen av koronaviruset utvikler seg svært raskt. Arbeidsgiverportalens side med ofte stilte spørsmål blir oppdatert kontinuerlig ettersom nye opplysninger kommer til. Svarene er utviklet for å støtte statlige arbeidsgivere i denne tiden.

Les mer

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.