Viktig steg mot felles HR-system for staten

Ledernytt om økonomitjenester

Viktig steg mot felles HR-system for staten

Vi har signert kontrakt med Itelligence om å innføre SAP SuccessFactors som nytt felles HR-system for staten.

Digital systemstøtte vil bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene sine.

Les mer på dfo.no

System for lokale lønnsforhandlinger

Vi har inngått avtale med Visma om et system for å digitalisere lokale lønnsforhandlinger.

Et slikt system vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Les mer på dfo.no

Test av ny innkjøps- og fakturaløsning

Nå er første pilot i gang med å teste første leveranse av den nye innkjøps- og fakturaløsningen.

De fleste av kundene våre vil gå over på den nye løsningen i 2021 og 2022.

Les mer på dfo.no

Flere muligheter i Lederinnsikt for HR og lønn

Vi har utvidet med flere rapporter og analyser:

  • Års- og månedsverkrapport
  • Fraværsrapporter
  • Ferieoversikt
  • Tid
  • Sykefraværsanalyse

Hvilke nøkkeltall og grafer du vil se på startsiden? Vi ønsker å tilpasse løsningen til lederes behov.

Gi innspill og les mer på dfo.no.

Nytt i selvbetjeningsportalen og DFØ-appen

Nå kan du få hjelp via chat i selvbetjeningsportalen.

Chatboten LARA kan svare på spørsmål om alt fra registreringer i appen til regelverk i staten.

Dette vil også bli tilgjengelig i DFØ-appen før sommeren.

I tillegg vil turnusløsningen vår (GatGo) bli inkludert i DFØ-appen.

Gammel selvbetjeningsportal stenger

Vi planlegger å stenge den gamle selvbetjeningsportalen for lønn 30. august 2020. Den blir erstattet av ny selvbetjeningsportal, som allerede er rullet ut til alle våre kunder.

Følgende funksjonalitet jobber vi med å få på plass i ny selvbetjeningsportal:

  • Utførte oppgaver
  • Varslinger på forfallende oppgaver
  • Forbedre stedfortrederfunksjonen

Mer informasjon om stenging av den gamle selvbetjeningsportalen kommer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.