Opptak av kunder på systemløsning for lokale lønnsforhandlinger

Ledernytt om økonomitjenester

Opptak av kunder på systemløsning for lokale lønnsforhandlinger

Vi planlegger nå opptak på systemet for nye kunder fra 2021.

For å sikre at de som ønsker å gå opp på løsningen blir involvert i planleggingen, ber vi kundene som ikke allerede har gjort det, melde sin interesse til prosjektleder Elisabeth Nyland – elisabeth.nyland@dfo.no innen 1. februar.

Les mer om systemløsningen

Fremdrift i innføring av nytt HR-system for staten

Det er en stor interesse for DFØ HR – felles HR-system for staten, og vi gleder oss til å dele mer informasjon rundt prosjektet og systemet.

Vi har god fremdrift og jobber for tiden aktivt med å planlegge pilotering av systemet. I tillegg jobber vi med å kvalitetssikre kostnadsmodell for HR-systemet.

Vi kommer til å invitere til et webinar i mars hvor vi informerer om fremdriften i prosjektet og gir en demo av modulene HR-kjerne og rekruttering. Informasjon og påmelding til webinaret vil publiseres på dfo.no/kurs innen kort tid.

Les mer om DFØ HR

Opplæringsfilmer og brukerveiledninger

Vi har oppdatert kundesidene med brukerveiledninger og opplæringsfilmer for regnskapstjenestene våre.

Se veiledningene

Overfør feriedager i DFØ-app

Nå kan du overføre opptjente feriedager i DFØ-appen. Det gjør at ledere også kan godkjenne overføring av feriedager i mobil innkurv.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.