Meld deg på årets Kundeforum

Ledernytt om økonomitjenester

Meld deg på årets Kundeforum

Kundeforum 2020 går av stabelen 28.-29. april på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Kundeforum er møteplassen for våre kunder, med erfaringsutveksling, dialog og faglig påfyll innen lønn- og regnskapsområdet.

Vi ønsker deg også velkommen til erfaringsforum og parallellsesjoner for ledere.

Les mer og meld deg på

Felles HR-system for staten

DFØ er for tiden midt i en prosess med å anskaffe HR-løsning og løsning for lokale lønnsforhandlinger.

Vi skal tilby digitale løsninger for rekruttering, organisasjonskart og lokale lønnsforhandlinger, med et mål om å starte utrulling til våre kunder i løpet av 2020.

Les mer på dfo.no

Raskere utbetaling av overtid, reisetid og timelønn

Fra januar endrer vi vår tid-løsning, for å kunne gi raskere utbetalinger av overtid, reisetid og timelønn.

Nå kan ledere behandle timer flere ganger i måneden, og godkjente timer vil dermed komme raskere til utbetaling.

Se kundenotat om endringen

Robot skal håndtere sykmeldinger

Fra 3. mars vil DFØ implementere en robot for håndtering av sykmeldinger for våre fullservicekunder. Roboten vil effektivisere prosessen med digitale sykmeldinger. Les mer om roboten.

Status for ny innkjøps- og fakturaløsning

De fleste av våre kunder vil gå over på en ny innkjøps- og fakturaløsning i 2021. Etter planen vil pilotperioden starte opp før sommeren. Les mer om den nye løsningen.

Lederinnsikt: nye rapporter og analyser

I tiden fremover utvider vi rapportverktøyet for lederinnsikt med rapporter og analyser for både tid og reise. Les mer om utviklingen av lederinnsikt.

Snart kommer den nye selvbetjeningsportalen

Vi har startet utrullingen av ny selvbetjeningsportal. Den rulles ut puljevis til våre kunder, og vi regner med at det vil foregå frem til mars. Les mer om den nye selvbetjeningsportalen.

Nytt navn og nye oppgaver til DFØ

Fra 1. januar i år er avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse overført til DFØ fra tidligere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet).

Nå heter vi Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og etablerer et samlet fagmiljø for styring, organisering og ledelse. Les mer om utvidelsen av DFØ.

Kurs

Vi har flere kurs, seminarer og webinarer. Se hele oversikten her.

10. mars Webinar: SAP Leder/fagbrukerinnsikt
12. mars Webinar: Kurs i SAP Ad-hoc spørring
15. mars Webinar: SAP Innføring i Lønnsdivisjonen sine kundesider
16. mars Webinar: Innføring i SAP kjernesystem
17. mars Webinar: Elektroniske skjema i SAP kjernesystem
17. mars Webinar: Hvordan få nytte av forvaltningsløsningen i etatsstyringen - introduksjonskurs
18. mars Webinar: Hvordan få nytte av forvaltningsløsningen i økonomistyringen - introduksjonskurs
19. mars Webinar: Innføring rapporter i SAP kjernesystem
22. mars Webinar: Videregående bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
25. mars DFØ HR, nytt felles HR-system for staten SAP 25.03.21
7. april Webinar: Innføringskurs i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter
13. april Webinar: Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter
15. april Webinar: Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter
20. april Webinar: Introduksjonskurs i etatsstyring
20. april Webinar: Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Planlegger i Unit4 ERP
21. april Webinar: Grunnleggende bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
21. april WEBINAR: Inngående og utgående faktura, remittering og reskontrooppfølging
22. april WEBINAR: Periodeavslutning med avstemmingsmappen
4. mai Webinar: Videregående bruk av browserspørringer i Unit4 ERP
26. mai WEBINAR: Inngående og utgående faktura, remittering og reskontrooppfølging
27. mai WEBINAR: Periodeavslutning med avstemmingsmappen

Vi har flere nettkurs som du kan gjennomføre fra din egen datamaskin over nettet når du selv ønsker det. Se alle nettkurs på Læringsplattformen.

Se hele oversikten over våre kurs og seminarer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.