Forenklet rutine for opprettelse av DFØ-brukere for autorisering i DNB

Ledernytt om økonomitjenester

Forenklet rutine for opprettelse av DFØ-brukere for autorisering i DNB

For våre kunder som har bankavtale med DNB blir det nå en forenklet rutine for å opprette brukere fra DFØ til å autorisere utbetalinger.

På denne måten vil DFØ kunne bistå med å autorisere utbetaling av lønn for virksomheter som har høyt fravær blant egne ansatte.

Les mer på dfo.no

Koronaviruset: Slik bør statlige arbeidsgivere forholde seg

Arbeidsgiverportalen har samlet informasjon om hvordan statlige arbeidsgivere bør forholde seg i håndteringen av koronaviruset.

Les mer på Arbeidsgiverportalen

Oftere nyhetsbrev på grunn av koronavirus

På grunn av situasjonen som pågår nå sender vi nyhetsbrev til ledere oftere enn normalt.

Det er fordi det hele tiden skjer raske endringer som har betydning for våre lønns- og regnskapskunder.

Les om Ledernytt om økonomitjenester fra DFØ

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.