Nytt rundskriv gir unntak fra økonomiregelverket

Ledernytt om økonomitjenester

Nytt rundskriv gir unntak fra økonomiregelverket

DFØ gir utvidet bistand også knyttet til Finansdepartementets rundskriv om midlertidig unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten.

Finansdepartementet har publisert et nytt rundskriv som skal sikre utbetaling av lønn til statsansatte til rett tid, og som skal sikre at private leverandører får sitt utestående fra statlige virksomheter så raskt som mulig. Rundskrivet gir tre unntak fra økonomiregelverket som har betydning for lønns- og regnskapsfunksjonen i de statlige virksomhetene.

I henhold til dette rundskrivet, tilbyr vi bistand til kundene som selv ønsker det. Dere kan inngå en intensjonsavtale med DFØ om ekstra hjelp dersom dere skulle komme i en situasjon der dere vil trenge det.

Les mer om unntakene og bistanden fra DFØ

Endring i frist for ledere for godkjenning til aprillønn

Fristen for godkjenning av overtid, reisetid og timelønn for ledere til aprillønn blir tidligere enn vanlig på grunn av tidlig påske.

Fristen for behandling av timene er 31. mars kl. 20.00.

Les mer i kundenotatet

Slik bør statlige arbeidsgivere forholde seg til koronaviruset

Situasjonen rundt spredningen av koronaviruset utvikler seg svært raskt. Arbeidsgiverportalens side med ofte stilte spørsmål blir oppdatert kontinuerlig ettersom nye opplysninger kommer til. Svarene er utviklet for å støtte statlige arbeidsgivere i denne tiden.

Les mer på Arbeidsgiverportalen

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Personvernerklæring

Postadresse: Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Telefon: +47 400 07 997.