Vinter kun i økonomiavdelingene?

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?
Publisert

Se for eksempel hvordan utgiftene i statsregnskapet for Vegformål utviklet seg fra 2012:

Det er en formidabel oppgave å formidle at det virkelig blir trangere tider og behov for å effektivisere staten, når vi er preget av en lang periode med økte bevilgninger. Statsregnskapet viser at totale utgifter (ekskl. petroleum) er økt fra 970 mrd. i 2012 til 1254 mrd. i 2017.

Et interessant innspill på nettverksmøtet om effektivisering kom fra Ove Myrvåg i Bærum kommune, som presenterte deres 20-års drifts- og investeringsplan. Hva betyr det egentlig når vi ser fremover og tar hensyn til de viktigste faktorene som demografi, inntekter og rentenivå?

Faktorene for en statlig virksomhet er ikke de samme, men kanskje har vi noe å lære av kommunene, ved å se lengre frem også på virksomhetsnivå? Og da minner jeg om at økonomiregelverket ikke bare tillater flerårige planer, men faktisk pålegger virksomhetene å ha dette! Vil vi da i egen virksomhet se annerledes på behovet for å gjøre reduksjoner?

Digitalisering er et av virkemidlene i forbedringsarbeidet i staten. Dersom bevilgningen fra Stortinget ikke skal øke til din virksomhet, og utgiftene til IKT-systemer skal øke, så må personalutgiftene reduseres. Og i nettverksmøtet var flere inne på at dette er lange prosesser, slik at man må ta seg tid. I tillegg trengs det kanskje annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har hatt.

Det tar erfaringsmessig lang tid å gjennomføre reduksjoner i årsverk eller etablere ny kompetanse. Statsforvaltningen er i en gunstig posisjon ennå, med relativt store muligheter til å manøvrere. Det bør gjøre det lettere å tilpasse seg den virkeligheten vi kommer til å møte i 2025.

Svein Kristensen, tidligere skattedirektør m.m., deltok også på møtet, se gjerne hans læringspunkter fra arbeidet i Digitaliseringsrådet (opptak på YouTube). Et moment som han vektla var effektivisering gjennom regelverket. Ikke bare gjelder det lover som Stortinget vedtar, men også de mange interne regelverk i statlige virksomheter. Hans spørsmål til oss var om regelverkene akkurat slik de ble utformet på et visst tidspunkt, passer sammen med den måten vi skal arbeide på framover?

Økonomi- og styringsfolkene i forvaltningen bør kunne bruke sin kompetanse til å bidra her! Det gjelder både ved å trekke inn mer langsiktige perspektiv, betydning av IKT-investeringene og kostnadene ved regelverk som er tungvint å anvende. Deres evne til å synliggjøre fremtidens utfordringer gjennom konkrete tall for virksomheten, kan ha stor betydning for at også resten av virksomheten skjønner at det er krevende økonomiske tider. Ja, en virkelig «vinter» på vei.

Vi trenger å vite hvor vi står for å forberede oss på fremtiden. Regnskapsinformasjon er en liten, men viktig del av dette. Hvis du trenger tall for utviklingstrekk for andre enn egen virksomhet, så kan du prøve statsregnskapet.no. Det skal gi publikum informasjon om regnskap i staten, men kan også være et nyttig verktøy for oss som jobber i forvaltningen.

Del og diskuter dette blogginnlegget på Facebook.

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?