Sammenligning – nytte og fallgruver

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Nå har vi i DFØ arbeidet hardt for å få en bedre funksjon for å sammenligne statlige virksomheter på statsregnskapet.no. Hvis du sjekker den ut, vil du se at den er endret fullstendig fra tidligere versjon. Nøkkeltall og artskonto er hovedvalg som du kan gjøre. Dette kan være nyttig for deg som arbeider i forvaltningen.
Publisert

Se sammenligningsfunksjonen på statsregnskapet.no. Her kan du velge ut de andre statlige virksomhetene i lista som du mener er sammenlignbare. Men du kan også gå andre veien, se hvilke virksomheter som er nærmest dere på et nøkkeltall, og undersøke hvordan dere ligger an på alle andre nøkkeltall sammenlignet med disse.

Noen fallgruver må du alltid være oppmerksom på når du skal gjøre sammenligninger. Et resultat fra nøkkeltall eller artskonto er et startpunkt. Det er ikke slutten på jobben, tvert imot er det nå arbeidet begynner! Ta for eksempel lokaler per årsverk for noen universiteter og høgskoler. Her tar nøkkeltallet for lokaler med seg alle utgifter i kontogruppe 63. Men vær oppmerksom på at noen universiteter har egne bygg, mens mange høyskoler leier av Statsbygg. Disse leiekostnadene er plassert i samme kontogruppe som driftsutgifter på egne bygg, så dette er sammenlignbart så langt. Men leiekostnader til Statsbygg inneholder også kostnader til kapital, som renter og avskrivning. Dette føres på en annen måte for en virksomhet som eier sine egne bygg. De fører avskrivninger på bygg på kontogruppe 60, art 601–603, og renter for innskutt kapital beregnes ikke. I en nærmere analyse må du justere for slike forskjeller.

Vi har forsøkt å gjøre dette til et enkelt verktøy som også forvaltningen kan ha nytte av. Det kan ikke løse alle behov, men noe kan vi gjøre. Si gjerne fra der du ser at vi bør forbedre løsningen eller du har brukerbehov som du tror vi kunne gjort noe mer for å møte. Bruk gjerne «kontakt meg»-funksjonen nederst på siden for å gi en tilbakemelding.

God utprøving!

Del og diskuter dette blogginnlegget på Facebook

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?