Ny virkelighet, gammelt regelverk

Elisabeth Aarseth

fagsjef

seksjon for utredning og utvikling

Regelverk skal beskytte oss mot uheldige risikomomenter og samtidig gi godt med spillerom for innovasjon og utvikling. Digitalisering skjer raskt og skaper store endringer i samfunnet – hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte for samfunn og enkeltmennesker?
Publisert

Ny teknologi endrer samfunnet raskt og gjennomgripende. Nye produkter, plattformer og markeder utvikles i et høyt tempo. Digitalisering av disse har ført med seg utfordringer knyttet til personvern, datasikkerhet, arbeidsvilkår, konkurransevilkår og skatteunndragelse for å nevne noe. Paradokset ligger i at det er de samme teknologiene og dataene som genereres som gir oss mulighet til å samle inn kunnskap for å finne ut hvordan vi burde regulere dem.

Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere disse nye transformative teknologiene. Omfanget, kompleksiteten og tempoet på endringer gjør dette krevende. Endringer foregår på tvers av landegrenser, og myndighetene i ulike land har de samme utfordringene. Det er krevende å følge med utviklingen – og derfor er internasjonalt samarbeid om dette viktig.

Løsningen ligger i samarbeid

OECD har engasjert seg i problemstillingen. Norge ønsker å lære, og vi får unik innsikt og kunnskap om hva som er god reguleringspolitikk gjennom vår deltakelse i OECD-komiteen Regulatory Policy Committee (RPC). Det er avgjørende for oss å få lære av andres erfaringer, bygge nettverk og la oss inspirere av de som har lykkes med godt reguleringsarbeid.

I år er OECDs store årlig samling om reguleringspolitikk lagt i Oslo. Vi er naturlig nok stolte av at vi, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Regelrådet, er vertskap for årets OECD-konferanse. Tema for konferansen er «The Future of Law-Making» og adresserer nettopp den typen spørsmål jeg nevnte innledningsvis. For eksempel: Kan vi oppnå god regulering i en verden i rask endring? Hvordan vurdere virkning på innovasjon? Hvordan kan vi bruke data til å evaluere om en regulering virker? Konferansen er den 13. juni, og alle som vil kan strømme den på våre nettsider fra kl. 09.00–13.00 den 13. juni. Deltakerne er delegater fra andre OECD-land og spesielt inviterte. Det blir flere spennende innlegg, og Finansministeren holder åpningsinnlegget. Se foreløpig program for konferansen.

Det er ingen tvil om at de teknologiske endringene i stadig større grad vil påvirke måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på. Derfor er det viktig at så mange som mulig som jobber direkte eller indirekte med reguleringspolitikk setter seg mer inn i problemstillingene. Mitt tips er å følge konferansen som en god start og følge med på hva som skjer på reguleringsområdet framover. Vi i DFØ vil følge temaet framover sammen med Regelrådet. Besøk gjerne vår nettside der vi vil legge ut relevante dokumenter også etter konferansen.

Kontakt

Elisabeth Aarseth

fagsjef

seksjon for utredning og utvikling

Fant du det du lette etter?