Nettverksmøter skaper tverrfaglig samarbeid

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Forrige uke, tirsdag 12. desember, arrangerte vi i Direktoratet for økonomistyring et møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. I dette nettverket er det medlemmer fra departementer og andre statlige virksomheter som jobber med samfunnsøkonomiske analyser eller interesserer seg for fagfeltet.
Publisert

Noe av det beste med å møtes i et faglig nettverk er at man treffer nye mennesker som man senere kan ta kontakt med. Det blir en konkret måte å senke terskelen for å samarbeide med noen på tvers av sektor og arbeidsplass. Nettverket en arena hvor deltakerne kan møte hverandre og diskutere faglige og andre relevante spørsmål seg imellom. Jeg vet i hvert fall om flere jeg kan kontakte neste gang jeg har spørsmål om bruken av utredningsinstruksen, etter å ha pratet med mange engasjerte nettverksmedlemmer.

Vår egen direktør, Hilde Singsaas, holdt første innlegg. Der snakket hun om hvor viktig gode beslutningsgrunnlag er. Videre presenterte hun en studie som vi i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gjort for å måle kvaliteten på utredninger av statlige tiltak. Det er ingen tvil om at det fortsatt er et forbedringspotensial i arbeidet med gode utredninger. Men DFØ opplever at de nye minimumskravene i utredningsinstruksen tas på alvor i forvaltningen og at det er gode grunner til å være optimistiske med tanke på fremtidige utredninger. Våre nettverksmedlemmer er viktige bidragsytere og vi ser på dem som gode ambassadører og nøkkelpersoner for å stadig lage bedre beslutningsgrunnlag i staten.

Hilde Aspenberg Jordal, forsker i Concept, holdt deretter et spennende innlegg om konseptvalgutredninger, (KVU). De har skrevet en rapport om god praksis i arbeidet med en KVU med flere interessante funn. KVU-ene er gjenstand for ekstern kvalitetssikring, som gjelder alle investeringsprosjekter med en antatt kostnad over 750 millioner kroner. Det var veldig interessant å høre at Concept har funnet mange av de samme utfordringene som vi i DFØ ser i utredningsarbeidet. Her er det nok mye vi kan samarbeide om fremover.

Til sist må jeg nevne Karine Nyborg, professor i økonomi ved UiO. Hun ga et engasjerende innlegg om hvordan fellesskap og sosial koordinering har betydning for statlige tiltak, særlig for miljøpolitikk og miljøøkonomiske analyser. Karine hadde et veldig underholdene skråblikk på de økonomiske modellene vi samfunnsøkonomer er så glade i. (Hvordan ville egentlig verden sett ut hvis vi hadde levd i en samfunnsøkonomisk modell?).

Det er viktig for oss i DFØ at vi har slike arenaer hvor vi får møte engasjerte fagarbeidere fra ulike deler av forvaltningen. Vi er avhengige av god kontakt med dem som forholder seg til utredningsinstruksen, for at vi skal kunne forvalte denne på en god måte og tilby relevant og god veiledning om hvordan statlige tiltak bør utredes. Disse møtene er vanligvis veldig populære, og det siste var intet unntak med nesten 100 påmeldte.

Vi avsluttet møtet med en felles julelunsj, og basert på samtalene rundt bordene som jeg kunne høre, ble det dannet flere gode tverrfaglige sosiale nettverk i løpet av dagen. Hvis tematikken og arrangementet hørtes spennende ut, er dette kanskje også noe for deg? Kanskje du burde ha deltatt? Jeg gleder meg i hvert fall allerede til neste møte og håper å se like mange flotte og engasjerte statlige kollegaer.

Kontakt

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Fant du det du lette etter?