Nå får DFØ fagansvaret for offentlige anskaffelser

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

I dag blir statens fagmiljø for offentlige anskaffelser flyttet fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Det blir en viktig og spennende oppgave for oss å bidra til at offentlig sektor utnytter det store potensialet som ligger i gode anskaffelser. Vi gleder oss til å ønske alle nye ansatte velkommen til oss.
Publisert

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år, og anskaffelser utgjør rundt halvparten av driftskostnadene. Anskaffelser er dermed ett av de viktigste strategiske verktøyene offentlige virksomheter har for å løse samfunnsoppdraget på en god måte og få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser.

I fjor la regjeringen fram stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Her pekte de på behovet for økt profesjonalisering i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Dette skal skje gjennom satsing på kompetansebygging og bedre styring, ledelse, organisering og samordning.

Gjennom dette året har DFØ fått flere nye fagmiljøer, og med en ny og sterkere organisasjon har vi gode forutsetninger for å bidra til å realisere regjeringens ambisjoner.

Helt nye muligheter med anskaffelser i DFØ-familien

I januar i år ble avdelingene for ledelse og utredning og analyse flyttet fra Digdir til DFØ. Det har gitt oss et bredt fagmiljø der vi kan se styring, organisering og ledelse i sammenheng. Med fagansvaret for offentlige anskaffelser, får vi enda bedre muligheter til å skape gode, helhetlige tjenester til forvaltningen på tvers av de ulike fagområdene.

Med tanke på hvor stor del av offentlige budsjetter som går til anskaffelser, er det stort potensiale for å hente ut gevinster ved å se anskaffelser i sammenheng med økonomistyring. Og hvis anskaffelser skal være det strategiske verktøyet for virksomhetene som det er ment å være, må også lederne på banen i større grad enn før. Her skal vi i DFØ bidra, gjennom å se kompetansetilbudene våre på anskaffelser og ledelse i sammenheng.

Vi ser også fram til å utforske nye muligheter for et tettere samarbeid på tvers av de ulike fagområdene våre. Et tema som engasjerer alle deler av DFØ, er å legge til rette for at offentlige virksomheter kan bruke data mer aktivt i analyser og styring. Her har vi store ambisjoner om å styrke tjenestene våre til forvaltningen.

Gjennom de siste 15 årene har DFØ kombinert rollen som ekspertorgan for økonomistyring med rollen som produsent av fellestjenester på økonomiområdet. Dette har gitt synergier og styrket oss i begge roller. Nå som vi får ansvar for nye fagområder og nye verktøy håper vi å kunne gi forvaltningsutviklingen et ytterligere løft. Dette gleder jeg meg til å jobbe videre med!

Kontakt

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fant du det du lette etter?