Mer relevant økonomistyring, takk!

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Et regnskap i seg selv inneholder fakta. Om det skal bidra til bedre økonomistyring, må økonomene sette tallene i sammenheng. Styring krever mer enn regnskapstall, derfor må økonomistyringen kombinere ulik informasjon for å støtte oppunder styringen.
Publisert

Vi nærmer oss et nytt valg. Kommunevalg er kanskje ikke høyaktuelt for statlige byråkrater. Men den politiske diskusjonen gir oss en god påminnelse om at det er ulike måter å se ting på, og at mange beslutninger krever skjønnsmessige vurderinger. Dersom vi skal bidra inn i disse vurderingene, må vi gjøre våre tall og beregninger relevante for de diskusjonene som pågår

For eksempel, dersom det er aktuelt å bygge badeland i en kommune, er det både mulig og fornuftig å beregne en omtrentlig byggekostnad og hva det vil koste å drive dette. Men når vi som byråkrater skal sørge for gode beslutningsgrunnlag, har vi noen utfordringer. Her er tre av dem:

Første utfordring: realistiske kostnadsestimat

Å gi realistiske kostnadsestimater til befolkning og beslutningstakere, er en krevende øvelse. Som regel foregår det samtidig en politisk diskusjon om man virkelig ønsker seg tiltaket eller ikke – i vårt eksempel et badeland. I en slik diskusjon kan anslåtte kostnader være et viktig argument. Menneskelig psykologi kan spille en større rolle enn man tror. De som er positive til et tiltak vil ofte overvurdere nytten og undervurdere kostnadene, og motsatt for de som er skeptiske. For skattebetalerne er det nyttig å ha en forvaltning som gjør utredninger som er profesjonelle og lite påvirket av den politiske stemningen for badeland eller ikke.

Andre utfordring: vurdere alternative løsninger

Vi i DFØ har gjort undersøkelser, og vi ser at altfor mange ikke utreder alternative løsninger godt nok. Hvis en del av de som ønsker badeland, egentlig er opptatt av at barn skal lære å svømme, kan det være lurt å spørre seg om det finnes bedre måter å løse det problemet. Som det står i utredningsinstruksens første spørsmål: Hva er (egentlig) problemet? Er det svømmeferdigheter eller et mer gøyalt basseng? Da kan vi utforske relevante alternativer. Kan kommunen oppgradere bassenget de har fra før? Hjelper det om skolen gir en grundigere svømmeopplæring?

Økonomer som vil være relevante, må lete fram svar på slike spørsmål også. Det er dette som for meg er den gode byråkraten: hun som presser virkeligheten inn på politikerne, men ikke tar parti for løsninger. Hvis vi løfter blikket fra eksempelet med badeland, til de store utfordringene samfunnet står overfor, aner vi hvor viktig dette er. Så får vi ta det med et smil når noen feiltolker krav om beregninger og kritiske spørsmål som «pengejag». Vår rolle er kanskje nettopp å komme trekkende med slike «kjedelige» spørsmål og «kalde» tall.

Tredje utfordring: skaffe korrekt informasjon om (den økonomiske utviklingen)

Vi lar badeland-eksemplet ligge, og ser på Norges anskaffelse av jagerfly. Investeringsbeslutningen for flyene har de samme utfordringene som i eksempelet med badeland. Men jagerflyene er allerede anskaffet, og da kan vi stille andre spørsmål. For eksempel vil vi gjerne vite hva den faktiske kostnaden per fly er. Og dessuten er det viktig å ha gode beregninger av driftskostnader og eventuelt hva som kan påvirke dette. I statsregnskapet.no kan vi se at bevilgningen til nye jagerfly ligger på 9,1–9,5 milliarder fra 2016 til 2019. Faktiske utgifter ligger noe under. Økonomen bør umiddelbart spørre seg: Hvorfor det? For den som skal styre er det vesentlig å vite om dette skyldes en forsinkelse eller at det reelt sett har blitt rimeligere.

Forvaltningens oppgave

Vi i forvaltningen bør vite mest mulig om kostnadsbildet. Dette er ikke alltid en oppgave som er populær. Men det er viktig for samfunnet at vi som profesjonelle byråkrater har integritet. Direktøren vår, Hilde Singsaas, skrev et blogginnlegg om dette og spenningen som kan oppstå mellom fag og politikk. Det var også tema i debatten DFØ hadde i Arendal sammen med Difi forrige uke som du kan se på Facebook-siden vår.

Vi skal bringe viktige fakta inn i den aktuelle debatten og redegjøre for usikkerhet så godt vi kan. Dette er mer krevende enn å gi en regnskapsredegjørelse, men også veldig betydningsfullt. De som skal styre, enten det er i kommunen eller i hele landet, trenger god oversikt over ressursbruken, og at vi i økonomistyringen gir dem de relevante kostnadsanslagene.

Om et badeland eller nye jagerfly er verdt å bruke penger på, se det er et annet spørsmål. Det skal skattebetalerne velge folk til å avgjøre – og den muligheten har vi alle nå i kommunevalget.

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?