Gjelder utredningsinstruksen deg?

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

– og hvor kan du lære mer om den?
Publisert

En viktig oppgave jeg har her i DFØ, er å svare på spørsmål om utredningsinstruksen. Dette er statens huskeliste over det som skal gjøres når man vurderer å iverksette tiltak i staten. Den lister blant annet opp seks spørsmål som alltid skal besvares. Svarene på de seks spørsmålene skal gi politikere og ledere i staten det informasjonsgrunnlaget de trenger til å bestemme om tiltak skal, eller ikke skal, gjennomføres.

Et spørsmål vi ofte får, er «gjelder utredningsinstruksen meg?» Og vi har en fornemmelse om at de fleste som spør, spør fordi de har et lite håp om at svaret er nei. Men det er det sjeldent. Instruksen gjelder alle tiltak med virkninger ut over egen virksomhet, og det er tilstrekkelig med små virkninger for at den slår inn.

Jeg tror årsaken til dette «håpet» er at ordet «utredninger» er litt avskrekkende, og at mange tenker på det som noe svært omfattende, komplekst og tidkrevende. Og en utredning kan absolutt være omfattende, komplekst og tidkrevende – men det er slett ikke alltid slik.

Det er nok mange som ikke ser på seg selv som en utreder, som vi likevel kan si er det i utredningsinstruksens forstand. Når man vurderer tiltak som i liten grad har virkninger utenfor egen virksomhet, rekker det å besvare de seks spørsmålene kort. Også da kan vi si at du utreder et tiltak – og du er en utreder som skal forholde seg til utredningsinstruksen. Jo mer det vi gjør vil virke inn på samfunnet – og jo mer det vil koste – jo større krav settes til utredningene. Og jo mer krever det av deg som utreder.

De seks spørsmålene kan se se enkle ut, men samtidig oppleves vanskelig å svare på når du sitter der med blanke ark og skal gjennomføre en utredning. Hvor skal man starte? Vi har laget et e-læringskurs om utredningsinstruksen, som vi håper vil hjelpe dere på vei. Dette kurset passer for de som skal utrede for første gang. Også de med litt erfaring med å gjennomføre enten hele eller deler av utredninger av tiltak, vil få med seg noen gode tips gjennom å ta kurset.

Utredningsinstruksen brukt på en god måte vil bidra til å skape større trygghet rundt de beslutningene vi tar. Jeg tenker den derfor bør sees på som et hjelpemiddel, og ikke en byrde. Er du en leder som skal beslutte tiltak, vil det gi deg stor trygghet i arbeidet å ha medarbeidere med på laget som er kompetente på dette området. Jeg anbefaler derfor at du oppfordrer de av dine medarbeidere det er relevant for til å lære seg om utredninger, og gjerne ta dette nettkurset. Og kanskje du også kan ha nytte av å ta ta en titt på det selv?

En liten filmsnutt som sier litt om hvorfor utredninger er viktige, og forteller om e-læringskurset vårt, finner du her. Vi har også mye annen informasjon om hvordan utrede statlige tiltak på dfo.no. Her finner du blant annet veileder i utredningsinstruksen (pdf), og veileder i samfunnsøkonomiske analyser (pdf).

Følg gjerne med videre på mine innlegg hvis dette temaet er noe for deg! Her skal jeg skrive om ulike temaer og problemstillinger som er aktuelle når du utreder tiltak. Og send gjerne en melding til meg ved hjelp av kontaktskjemaet under om du har synspunkter eller tilbakemeldinger du ønsker å gi.

Veien til gode beslutningsgrunnlag

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Kontakt

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Fant du det du lette etter?