Jenny Ählström

Jenny Ählström

seniorrådgiver

Jenny Ählström er seniorrådgiver på området menneskerettigheter og offentlige anskaffelser. Hun er opptatt av å finne løsninger for å effektivisere og forenkle kontrollen av at de varer som kjøpes inn for offentlige midler er produsert under lovlige og sikre arbeidsforhold, der menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner er ivaretatt.

Divisjon for offentlige anskaffelser

Publiserte innlegg

Åpenhet bidrar til samfunnsansvarlige offentlige innkjøp

Tross at offentlige virksomheter har plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i sine anskaffelser, gjør mangel på ressurser, tid og kunnskap dette vanskelig å gjennomføre i en travel innkjøpshverdag. En ny åpenhetslov vil forenkle og effektivisere muligheten til å kontrollere at varene som kjøpes inn for felles midler blir lagt under lovlige arbeidsforhold der menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

Les videre

Fant du det du lette etter?