Digitalisering av statsregnskapet skaper mer demokrati

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Statsregnskapet beveger seg inn i den digitale verden. I de siste årene er mye av grunnarbeidet gjort for at det skal kunne tas ennå noen skritt videre fremover.
Publisert

Det er blant annet lagt inn en tydelig og forståelig kontoplan, kravene til rapportering er innskjerpet ved at flere statlige virksomheter nå må forholde seg til det statsregnskapet. På den måten er selve datagrunnlaget sterkt forbedret. Dessuten blir regnskapsdata raskere tilgjengelig fordi du finner oppdaterte tall på statsregnskapet.no.

Åpenhet er ingen selvfølge

Regjeringen vil ha åpenhet og ønsker gjøre mer data bedre tilgjengelig for flere brukere. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) publiserer nå statsregnskapet på nett som nevnt ovenfor. Og for oss har det vært avgjørende i utviklingen av nettsiden at informasjonen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig. Det kan gi folk bedre innsikt i statsforvaltningens pengebruk. Åpenhet om statens regnskap er ingen selvfølge i et globalt perspektiv, vi er et av de mest transparente landene i verden på dette området. Og det skal vi være stolte av, for det handler om grunnleggende rettsstatsverdier som informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med forvaltningen.

En langsiktig utvikling

Det er ikke mange år siden statsregnskapet kun var et dokument som ble trykket opp en gang i året. Det måtte mye kunnskap til for å forstå og bruke tallene. Det er en stor kontrast til dagens tilbud med tall som blir oppdatert månedlig og ligger åpent på nett med gode mulighet for å søke og sammenstille tall. Utviklingen har gått fra trykksak til månedlig publisering på nett i 2010 og med stadig flere virksomheter til den nye nettsiden kom i 2017. Det har vært utrolig spennende å være med på å legge foldene til rette for det vi har fått til frem til i dag.

Alt dette må kunne ses som nødvendige skritt på veien. Men det kan ikke stoppe her. Fortsatt er det et stort potensiale for å bringe løsningene videre fremover. Jeg tenker ikke bare på mulighetene for å sette krav til at flere virksomheter som er del av staten trekkes inn i løsningen vår. Vel så viktig er det å se for seg ennå større muligheter for detaljer og hurtighet. Da kommer naturlig spørsmålet om andre arbeidsformer og plattformer opp.

Veien videre

For oss som forvalter statsregnskapet og innrapporteringen av tall fra virksomhetene er det svært aktuelt å se for seg en mer digitalisert verden. Skyløsninger har til nå ikke vært noe tema. Kanskje mest i lys av en innebygget redsel for at data skal komme på avveie. De siste årene har slike løsninger stadig blitt mer aktuelt og tvinger seg frem også i statsforvaltningen. Det vil gi store muligheter for å tilby virksomhetene som er ansvarlige for å rapportere inn tall til statsregnskapet mye mer letthåndterlige verktøy. Tilgjengelighet til egne data blir bedre og en kan løpende holde hele tallgrunnlaget a jour.

Digitalisering og robotisering

I arbeidet med statsregnskapet utforsker vi i DFØ også nye arbeidsmetoder. I høst skal vi blant annet robotisere to av våre prosesser ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation). Dette for å være bedre rustet til hva vi ser kommer av behovet for raskere og mer effektive arbeidsmetoder.

Videre skal vi utrede muligheten for å videreutvikle dagens løsninger samtidig som kvaliteten i datagrunnlaget skal sikres. Dette arbeidet gjør vi så klart i nært samarbeid med Finansdepartementet som er vår oppdragsgiver. Vi ser allerede konturene av et mulig resultatet av dette arbeidet: nemlig effektene av å ta i bruk digitalisering i andre former. Dette er behov brukerne våre melder om når vi snakker med dem

Enten vi kaller det digitalisering eller robotisering, handler det vel egentlig om det samme i dette tilfellet slik jeg ser det. Det vil si å automatisere mye av det som i dag er manuelle rutiner. Det skal skape rom for mer effektive samhandlingsarenaer og mer tilgjengelig data. En forutsetning for og del av samfunnsoppdraget vårt er at vi arbeider systematisk med å effektivisere vår egen virksomheten samtidig som vi skal gjøre hverdagen enklere for brukerne. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet også innenfor leveranser til statsregnskapet.

Det er bare fantasien som setter en stopper for hvor langt vi kan komme på denne veien!

Kontakt

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Fant du det du lette etter?