DFØ skal blogge

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

På denne bloggen skal DFØ spre kunnskap og fremme synspunkter, ideer og diskusjoner rundt fagområdene våre. Vi har et mål om å gjøre både oss selv og fagområdene våre mer tilgjengelige og å skape et bredere engasjement for god styring og effektiv ressursbruk i staten.
Publisert

Ledere og ansatte i offentlige virksomheter kjenner daglig på forventningene om å dekke flere behov, innfri sterke ønsker og utvikle nye, fremtidsrettede tjenester. Samtidig opplever de fleste statlige virksomheter økende krav til effektivisering. Utfordringen er med andre ord å få til mer for mindre.

For å lykkes med en slik utfordring må staten være både effektiv og veldrevet. I den norske statsforvaltningen er det mange som bidrar til at vi skal lykkes med nettopp det. Hos oss i DFØ er visjonen «Effektiv ressursbruk i staten», det vil si at vi får mest mulig velferd for fellesskapets ressurser. Jeg kan ikke tenke meg en mer stimulerende og motiverende visjon enn det. Effektiv ressursbruk er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde en god velferdsstat over tid og ivareta den allmenne tilliten til det offentlige.

Vi skal spre kunnskap

DFØs samfunnsoppdrag er å bidra til at statlige virksomheter styres på en gode måte og at beslutninger fattes på godt faglig grunnlag. I tillegg skal vi sørge for at fellesskapet høster stordriftsfordeler ved at vi leverer lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter i stedet for at alle gjør samme jobben hver for seg.

En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er også å spre kunnskap om ressursbruk i staten og å øke kompetansen om hvordan man kan lykkes med god styring og gode beslutningsgrunnlag. Åpenhet og kommunikasjon er en forutsetning for at kunnskap skal nå fram til alle som har nytte av den, og bidrar samtidig til å styrke tilliten til forvaltningen. I DFØ jobber vi derfor kontinuerlig for å nå ut til flere, og denne bloggen er et nytt tilskudd i denne satsingen.

Hva er egentlig god styring?

De som er utenfor forvaltningen kan kanskje spørre seg hva det egentlig betyr å bidra til god styring i staten. I bunn og grunn handler det om å sette klare mål for det vi gjør og dernest sørge for at disse nås. Det er ikke nok å sette seg gode mål. Vi må også vite om vi lykkes med å nå dem. Hvis ikke, vil verken politikere, forvaltning, velgere, presse eller andre ha mulighet til å vurdere om tilstanden i velferdsstaten er god eller dårlig.

Dette er oftere lettere sagt enn gjort.

  • Hvordan kan vi for eksempel sørge for at tiltakene staten setter i gang, enten det er reformer, investeringer eller regelendringer, faktisk løser de samfunnsproblemene de er ment å løse?
  • Hvordan kan vi vurdere de statlige virksomhetenes resultater uten at ansatte drukner i telling og måling av smått og stort? Og hvordan unngå at vi fokuserer på det som lett kan måles, på bekostning av det vi egentlig ønsker å oppnå?
  • Hvordan finne et godt samspill mellom fag og politikk, der vi ivaretar grundigheten og fagligheten i forvaltningen i en tid der politikken krever raske svar og løsninger? Og hvordan finne balansen mellom hensynet til virksomhetenes handlingsrom og statsrådenes konstitusjonelle ansvar overfor Stortinget?

Alt dette er spørsmål som hører inn under DFØ sine fagområder, og som vi vil komme tilbake til i denne bloggen. Jeg håper at bloggen kan være med på å skape økt engasjement for god styring og effektiv ressursbruk i staten. Delta gjerne i form av kommentarer eller diskusjoner på Facebook. Hvis du har spørsmål eller vil ta opp temaer som engasjerer deg og som du vil at vi skal skrive om framover, kan du også sende meg en e-post ved å bruke skjemaet nedenfor.

Hilde Singsaas

Del og kommenter innlegget på Facebook

Kontakt

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Fant du det du lette etter?