DFØ får ny logo

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

I år blir DFØ utvidet med flere nye fagområder. Nå får vi en ny logo som signaliserer at vi er blitt et større og mer mangfoldig direktorat.
Publisert

Fram til i dag har DFØ hatt en Ø som logo. Ø for økonomistyring. Økonomistyring vil fortsatt være et viktig fagområde for DFØ. Vi skal fortsette å forvalte økonomiregelverket og utredningsinstruksen, og gi veiledning om samfunnsøkonomiske analyser. Vi skal også levere lønns- og regnskapstjenester, og det til en stadig større del av statsforvaltningen.

Men med nye fagområder gjør DFØ nå mye mer enn dette. Vi er statens fagorgan for ledelse og arbeidsgiverstøtte. Vi undersøker og analyserer status, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen på ulike områder. Og fra høsten skal vi levere verktøy og veiledning som kan hjelpe offentlige virksomheter med å gjennomføre gode anskaffelser.

Denne faglige bredden bør også reflekteres i logoen vår. Målet har vært å skape et visuelt uttrykk som både tar vare på identiteten til det gamle DFØ og samtidig representerte det nye DFØ.

Uttrykket vi har valgt gir assosiasjoner til regnestaver, fartsstriper, søylediagram og byggeklosser.

Noen tenker på tall og økonomi når de ser disse stripene, mens andre tenker på framdrift og utvikling. Fellesnevneren er at vi skal bidra til en mer effektiv statsforvaltning som evner å tilpasse seg nye muligheter og behov.

For de drøyt 200.000 statsansatte som bruker DFØ-appen hver eneste dag, er det nyttig å vite at også den vil bli seende litt annerledes ut. Vi vil beholde den blå grunnfargen, men Ø-en blir erstattet av den nye logoen.

Jeg håper logoen bidrar til å gjøre det lett å gjenkjenne tjenester og produkter fra DFØ, på tvers av fagområdene våre. Selv synes jeg den gir et godt bilde av det store spennet i fagområder vi nå har fått ansvar for, samtidig som den ivaretar balansen mellom kontinuitet og fornyelse som vi ønsker å formidle.

Dette er vår nye signatur.

Kontakt

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fant du det du lette etter?