Arnulf og Jan-Erik takker for seg

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Det er med tungt hjerte vi må si farvel til to gode fagbloggere og kollegaer etter mange år i DFØ. Arnulf Eriksen går over i pensjonistenes rekker, mens Jan-Erik Fjukstad Hansen begynner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har stilt dem noen spørsmål i deres siste felles blogginnlegg på DFØ-bloggen.
Publisert

Det er ikke alle som har drømmer for statlig økonomistyring, heller ganske få. Hvorfor er du så opptatt av dette, Jan-Erik?

I Norge er vi med rette stolte av en godt fungerende samfunnsstruktur og et godt velferdstilbud til innbyggerne. For å bevare dette, er det viktig at vi forvalter fellesskapets ressurser på en god måte. Derfor tenker jeg det er helt på sin plass at en byråkrat er opptatt av å være effektiv og dyktig.

Arnulf, du har jobbet mye med statsregnskapet. Hva ser du av forbedringsmuligheter der?

Det er et stort forbedrings potensiale i å gå lenger med automatisering og robotisering. I mitt siste blogginnlegg var jeg inne på slike muligheter under overskriften «digitalisering».

Blant annet en i seg selv ganske enkel sak som å si at mye av den faste rapporteringen fra statsregnskapet ut til departementene nå kan erstattes av en løsning DFØ gikk på luften med i mai i år. I stedet for å sende ut informasjon legges det opp til at brukerne selv henter den regnskapsinformasjonen de vil ha.

Statsregnskapet.no kom som et friskt pust inn i regnskapsverdenen i 2017. Hva ser du for deg av videre utviklingsmuligheter der, Jan-Erik?

Vi har fått en plattform for å presentere og søke i regnskap på som er unik i staten. Men det er flere utviklingsmuligheter. Vi burde fått på plass bevilgningene på en bedre måte både for kapitler og for virksomheter. I tillegg kunne jeg tenke meg at vi presenterte andre statlige regnskap på samme måte. Dersom helseforetakene innrapporterte regnskapene sine digitalt her, kunne vi brukt søkefunksjoner og sammenligningsmulighetene for enda en sektor. Det tror jeg også brukerne hadde hatt nytte av. Og hvis jeg skal gå enda lenger, ville jeg hatt en samlet oversikt over statlige selskaper også, som Avinor, Nye veier, Bane Nor osv.

Hvis du skulle ønske deg én ny beslutning på det statlige regnskapsfeltet, hva ville du ønsket deg, Arnulf?

Jeg ville hatt en total gjennomgang av samspillet mellom de administrative støttesystemene som benyttes i forbindelse med budsjett- og økonomioppfølging. Her er det i dag store huller og lite totalitet og sammenheng. Sagt på en annen måte brukes det altfor mye tid og ressurser på å håndtere den samme informasjonen i forskjellige systemer. En slik økonomimodell skulle jeg gjerne vært med på å utvikle den dagen beslutningen om å gå den veien er tatt. Da snakker vi effektivitet i statsforvaltningen!

Du får ønske deg en eneste endring i statens økonomistyring, Jan-Erik. Hva skulle det vært?

Da ville jeg at alle statlige virksomheter rapporterte jevnlig på nøkkeltall. Tenk dere det! Og det skulle være nøkkeltall som kombinerer ressursbruken slik vi måler den i regnskapet, og tall for den aktiviteten eller tjenesten som virksomheten er til for. Dette bør departementene etterlyse for å få fokus på hva vi faktisk får ut av pengene, mer enn bevilgningens størrelse.

Har dere en siste kommentar, Arnulf og Jan-Erik?

Først og fremst takk til deg som har lest bloggen og dere som har gitt kommentarer. Vi er begge takknemlige for at DFØ ga oss muligheten til å skrive fritt om det vi er opptatt av. Vi heier fortsatt på effektiv ressursbruk i staten!

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?