34/2022 Reversering av endring av sykt barn kvote for to barn – Lønnsoppgjøret 2022

Vi viser til kundenotat 27/2022 angående utvidet rett til permisjon i forbindelse med omsorg for to barn. DFØ velger å reversere utvidelsen av kvote 50 sykt barn og 51 sykt barn utvidet kvote (dobbel kvote grunnet korona).

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA §20 nr. 1) har arbeidstakere med omsorg for to barn rett til å benytte inntil 12 dager til sykt barn per kalenderår. Arbeidstakere som er alene om omsorgen for to barn har rett til inntil 24 dager per kalenderår.

Grunnet bestemmelsene i Folketrygdloven refunderer NAV kun fra dag 11 for arbeidstakere med tre barn eller flere, og for de med vedtak om utvidet kvote for kronisk sykt barn. Dag 11 og 12 må dekkes av arbeidsgiver. I tilfeller hvor arbeidstaker er alene om omsorgen for to barn må fire dager dekkes av arbeidsgiver.

Refusjonsløsningen i SAP følger Folketrygdlovens bestemmelser og danner automatisk krav fra dag 11. Endring i kvoten for omsorgsdager for arbeidstakere med to barn vil medføre at det dannes krav til NAV som det ikke er grunnlag for å søke om refusjon for.

På grunnlag av dette velger DFØ å la kvotene stå uendret. Vi anbefaler at arbeidstakere med omsorg for to barn registrerer de ekstra dagene (i henhold til HTA §20 nr. 1) med fraværskode 940 - Annet fravær m/lønn i SAP.

Kvote 50 sykt barn vil bli tilbakestilt til opprinnelig antall dager i løpet av uke 28. Kvote 51 sykt barn utvidet kvote er allerede korrigert.

Vi forsøker å få på plass en bedre løsning i SAP fra neste år.

Publisert: 15. juli 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord