32/2022 Frist lønnsoppgjøret

Frist for å sende mal for registrering av lønnsoppgjøret til DFØ er 04. august 2022.

For å ha mulighet til å registrere endringene til hovedlønn september, må DFØ ha mottatt mal innen torsdag 04.august 2022. Vennligst oppgi en kontaktperson i virksomheten med telefonnummer som kan kontaktes angående malen. For kunder som allerede har sendt inn sak, er det fint om dere oppdaterer denne med en kontaktperson.

Dersom det er vanskelig å levere innen frist, kan virksomheten ta kontakt med DFØ via kundesenter på nett. Vi vil da komme frem til en løsning sammen.

Etter fristen vil DFØ ta en evaluering på om endringen kan foretas. Det vil sendes ut et nytt kundenotat med oppdatert status etter hovedlønn august.

Endringer etter frist for innsending

Det kan være behov for å oppdatere malen etter 04. august. Det kan derfor være nyttig å notere seg datoen for uttak av rapporter i SAP. Viser til kundenotat 29/2022, avsnitt "Endringer etter at malen er sendt DFØ".

DFØ vil informere før vi går i gang med innlesning av lister, både i nytt kundenotat og i innsendt sak fra de aktuelle virksomhetene.

Tidligere publiserte kundenotat om lønnsoppgjøret 2022

Publisert: 12. juli 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord