22/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juni

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Reiseadministrasjon – reiseassistent

Det er gjort forbedringer på oppsettet til reiseassistentløsningen (kundenotat 34/2021). Det finnes flere ulike måter å sette opp løsningen på:

  • Medarbeidergruppe/-undergruppe
  • Ledere i en organisasjonsenhet
  • Stillingsgruppe i en organisasjonsenhet

Det har tidligere ikke vært mulig å sette opp mer enn en gruppe på løsningen. Oppsettet er nå endret slik at det er mulig å kombinere ulike grupper. Dette vil si at det for eksempel er mulig å sette opp løsningen på en medarbeidergruppe i kombinasjon med en medarbeiderundergruppe, samtidig som løsningen er satt opp på en bestemt stillingsgruppe i en annen organisasjonsenhet.

Ta kontakt via kundesenter på nett dersom dere ønsker å ta i bruk reiseassistent.

Lønnsoppgjøret 2022

Det kommer et eget kundenotat som gjelder lønnsoppgjøret 2022.

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp er økt fra 1. mai og utgjør kr 111 477,-.

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 utgjør kr 109 784,-. Som følge av endringen vil alle ansatte blir rekalkulert fra 01.05.2022 til junilønn.

Nye lønnarter/mottakernøkler

LønnartTekstTrekkbeløp / %MottakernøkkelMerknad
N. Arb.m.forb.adv.53,00873300Nytt beløp fra 01.06.2022
N. Losforb.Midt-Norge630,00585007Nytt beløp fra 01.06.2022
Bibliotekarforbundet1,35% / 740 / 100883170Ny %-sats, og maksbeløp fra 01.07.2022
Agder Losforening600,00580060Nytt beløp fra 01.06.2022
IT0057 – Medlemskap

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ APP

LønnartTekstAnsatteEksterne
5691Praksisveiledning u/fpX

Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen /DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.

Publisert: 31. mai 2022 Oppdatert: 17. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord